17 jul 2020

CAMISETA AMB CERES DE COLORS-Camiseta con ceras de colores

Hola!
 heu decorat alguna vegada una camiseta amb ceres "plastidecor"? Això ho vaig descobrir durant els meus anys de monitora d'escola d'estiu. Una manera senzilla, econòmica i divertida de decorar camisetes blanques, de color o amb alguna taca!. Vos animau? Vos deix el tutorial de com fer-ho!
______________________
Hola!
¿Habéis decorado alguna vez una camiseta con ceras "plastidecor"? Esto lo descubrí durante mis años de monitora de escuela de verano. Una manera sencilla, económica y divertida de decorar camisetas blancas, de color o con alguna mancha !¿Os Animáis? ¡Os dejo el tutorial de cómo hacerlo!

Important posar enmig de la camiseta un paper. Na Paula volia un cor, i ho hem dibuixat al paper i ens ha servit de plantilla. Una vegada col·locada tota la punta, posau paper de forn i a planxar!!
___________________
Importante poner en medio de la camiseta un papel. Paula quería un corazón, y lo hemos dibujado en el  papel y nos ha servido de plantilla. Una vez colocada toda la punta, se pone papel de horno y ¡a planchar!!Si vos animau a fer-ho, passau per l'instagram @777inspiracions i contau-me com ha anat! Si m'etiquetau ho podré veure!
_____________________
Si os animáis a hacerlo, pasad  por el instagram @ 777inspiracions y contadme como ha ido! ¡Si me etiquetáis lo podré ver!


24 jun 2020

CAMISETA SANT JOAN 2019- Camiseta San Juan 2019

Hola! Sí, no vos assusteu... enguany no he fet camisetes de Sant Joan, no... és evident. Però això em passa per tenir creacions guardades i no publicar-les. Quan vaig veure aquesta entrada, vaig riure. I vaig pensar i ara què? Què faig amb això? Public? No?
Al final he decidit que sí. Un homenatge a n'aquesta festa que tant estimam i que enguany no podem celebrar. 
Sincerament a casa no ho vivim amb drama, simplement tenim present quines són ara les prioritats, i la més important és la salut i tot el que duu això. 
L'any passat era el primer Sant Joan d'en Sergi i volia que tingués un record. Vaig fer aquestes camisetes amb vinil a partir de dibuixets que vaig trobar en aquest tríptic.
____________________________

Hola! Sí, no os asustado ... este año no he hecho camisetas de San Juan, no ... es evidente. Pero eso me pasa por tener creaciones guardadas y no publicarlas. Cuando vi esta entrada, reí. Y pensé y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Lo publico? ¿No?
Al final he decidido que sí. Un homenaje a esa fiesta que tanto queremos y que este año no podemos celebrar.
Sinceramente en casa no lo vivimos con drama, simplemente tenemos presente cuáles son ahora las prioridades, y la más importante es la salud y todo lo que lleva esto.
El año pasado era el primer San Juan de Sergi y quería que tuviera un recuerdo. Hice estas camisetas con vinilo a partir de dibujitos que encontré en este tríptico.