25 nov. 2015

SONALL DE CINTES - Sonall de cintes

És cert, ara que na Paula forma part de la nostra vida, no tenim temps a res!! Sembla que els dies duren menys de 24h, que les setmanes tenen menys de 7 dies i principalment... els caps de setmanes  de relax no existeixen!!
Però la llista de coses positives és interminable! Una d'elles cercar per internet juguetes estimulants i precioses per sa petita, i si són fetes amb material reciclatge, o que tengui per casa, i de manera senzilla, molt millor!!!!
Aquesta anella amb cintes de colors la vaig fer en un "plis" i és ideal per dur dins la bossa de passeig. No ocupa espai i na Paula es passa estones tocant, estirant, xupant... ¡Una meravella!
____________________________
Es cierto, ahora que Paula forma parte de nuestra vida, no tenemos tiempo a nada !! Parece que los días duran menos de 24 h, que las semanas tienen menos de 7 días y principalmente ... los fines de semanas de relax no existen !!
Pero la lista de cosas positivas es interminable! Una de ellas buscar por internet juguetes estimulantes y preciosos para nuestra pequeña, y si son hechas con material reciclado, o que tenga por casa, y de manera sencilla, mucho mejor !!!!
Esta anilla con cintas de colores la hice en un "plis" y es ideal para llevar en el bolso de paseo. No ocupa espacio y Paula se pasa ratos tocando, estirando, chupando... ¡Una maravilla!
No hay comentarios:

Publicar un comentario