14 sept. 2016

TALAQUET DE NA PAULA- Bolsita de Paula

Setembre igual a tornar a la rutina, tornar a l'escola, i tornar anar a tope, fent coses per na Paula, al darrer moment, perquè per variar sempre vaig amb el darrer tren. I així ha passat aquest mes ( com sempre). Diumenge cosia es nou talaquet de na Paula per a l'escoleta. Enguany escala de colors. No em pot agradar més!
_______________________

Septiembre igual a volver a la rutina, volver a la escuela, y volver ir a tope, haciendo cosas para Paula, en el último momento, porque para variar siempre voy con el último tren. Y así ha ocurrido este mes (como siempre). Domingo cosía la nueva bolsita de Paula para la guardería. Este año escala de colores. ¡No me puede gustar más!


Tot i així, esperaré uns dies, per veure com queda al final. Em va quedar molt llarg i m'estic plantejant llevar la part de baix... Ja veurem com acaba! :)
___________________
Aún así, esperaré unos días, para ver cómo queda al final. Me quedó muy largo y me estoy planteando quitar la parte de abajo ... ¡Ya veremos como termina! :)

No hay comentarios:

Publicar un comentario